Odborný seminář

Zamlklé těhotenství a spontánní potrat

z pohledu porodní asistentky

Na semináři si ukážeme:

 

Jak si poradit i v situaci, která vůbec není radostná?

Jak ženu podpořit v průběhu spontánního potratu i porodu mrtvého miminka?

Kdy je bezpečné čekat na samovolný průběh a jak vyhodnotit možné komplikace?

Díky časné ultrazvukové diagnostice těhotenství se v dnešní době stále častěji setkáváme s diagnózou zamlklé těhotenství. Ženy jsou pak zpravidla odeslány k chirurgickému ukončení těhotenství.

Je toto však jedinou možností vhodnou pro všechny ženy?

 

Jaká péče je poskytována ženám v této situaci v zahraničí? Jaké mají ženy možnosti u nás?

Co obnáší spontánní potrat?

Jak ženy podpořit v této náročné situaci ztráty dítěte?

Jakou péči žena potřebuje po potratu?

Jak napomoci jejímu tělu i duši vyrovnat se se ztrátou a přijmout a uzavřít tuto životní zkušenost?

Jak můžeme ženu připravit a provázet dalším těhotenstvím po ztrátě?

Kurz je určen přednostně pro porodní asistentky, lékaře, či studentky porodní asistentce.

 

Účast na něm může být inspirativní i pro jiné profese,

které pečují o ženy v tehotenství a jejich mateřství jako jsou psycholožky, duly, fyzioterapeutky. 

Seminář bude probíhat formou frontálního předávání informací, kazuistik

i praktických ukázek.

 • Definice zamlklého těhotenství a spont. potratu a základní pojmy
 • Diagnostika
 • Fyziologie spontánního potratu
 • 3 způsoby řešení zamlklého těhotenství
  operativní (RCUI), medikamentózní a konzervativní (vyčkávací)
 • Výhody a nevýhody jednotlivých možností
 • Rizika jednotlivých možností
 • Jak podpořit hladký průběh potratu
 • Jak pečovat o ženu, která se rozhodla pro RCUI
 • Péče o ženu v prvních dnech po potratu
 • Psychologie ženy, která prochází ztrátou
 • Jaká může být role porodní asistentky jako průvodkyně ženy potratem
 • Základy krizové komunikace
  co určitě neříkat, jak mluvit citlivě, jak předávat informace
 • Vyrovnávání se se ztrátou
 • Psychická podpora celé rodině, jak mluvit o smrti se staršími sourozenci
 • Příprava na další těhotenství
 • Těhotenství po zkušenosti s potratem
  na co si dát pozor, jak ženám pomoci pracovat s úzkostí a strachem z případné další ztráty
 • Podpůrné skupiny pro rodiče, kteří prošli ztrátou miminka
 • Rituál rozloučení s miminkem
 • Rituál rozloučení s miminkem
  uzavírání porodního příběhu
 • Jak o sebe může pečovat PA, aby nevyhořela

Seminář je součástí celoživotního vzdělávání porodních asistentek a byla mu udělena odborná garance Unie porodních asistentek.

Cena celodeního semináře: 

3200 CZK

 • Cena zahrnuje:
  výukové, prostory, svačinové občerstvení, tištěné materiály a certifikát.
 • Uplatněte si slevu:
  Jste studentka nebo žena na mateřské nebo rodičovské dovolené? Do objednávkového formuláře zadejte kód „studentkaMD“ a uplatnite si slevu 10%

Co řekly na seminář mé klientky?