Aby se vlk nažral a koza zůstala celá aneb jak zničit porodní asistenci u nás

30.1.2020 podal senátor Lumír Kantor s kolegy návrh zákona o vzniku komory porodních asistentek.

Vypadá to jako splněný sen. Politici v čele s lékařem neonatologem Lumírem Kantorem konečně chtějí podpořit autonomii porodních asistentek. Konečně chtějí podniknout kroky k podpoře péče porodních asistentek i u minority žen, které si zvolí porod doma. A to vše díky nově vznikající komoře porodních asistentek. Vypadá to jako splněný sen… na první pohled.


Podíváme-li se však hlouběji a více zblízka, pochopíme, že tento krok, tak, jak se reálně uskutečňuje, může být spíše noční můrou.

Ráda bych věřila, že české porodnictví konečně dozrálo k uvědomění, že porodní asistence je autonomní profese. Že porodní asistentka není asistentkou lékaře, ale asistentkou rodící ženy. Že lékař je odborníkem na patologie a porodní asistentka na zdravě běžící těhotenství, porod a porodní období včetně péče o zdravého novorozence a podpory kojení. Ráda bych věřila, že české zdravotnictví dozrálo k pochopení, že respekt a vzájemná spolupráce mezi těmito dvěma profesemi tedy porodními asistentkami a lékaři je nejbezpečnější cestou, jak pěčovat o ženy a jejich děti.

Je však pro mě těžké zbavit se nedůvěry, kterou ve mně vyvolává fakt, že zadavatelem zákona je jeden z největších odpůrců porodů doma v ČR. Že jeho pravou rukou v iniciativě ke vzniku komory PA je manželka lékaře porodníka Antonína Pařízka – dalšího z nejhlasitějších odpůrců porodů doma v ČR, porodní asistentka, která se netají svým nesnášenlivým postojem ke komunitních porodním asistentkám a jejich práci. Fakt, že tento zákon, který se věnuje tak závažné problematice, jako je poskytování bezpečné zdravotní péče, sepsal JEDEN!!! jediný mladičký právník. (Čekala bych, že vzhledem ke komplexnosti problematiky, kterou zákon upravuje se jeho tvorbě bude věnovat tým expertů na zdravotnické právo). A především ve mně budí obavy fakt, že z jednání o vzniku komory a o podobě zákona byla po několika jednáních zcela vyšachována jediná profesní organizace porodních asistentek, která se dlouhodobě seriózně věnuje mimo jiné i problematice porodů doma – Unie porodních asistentek a návrh zákona byl podán za jejími zády, i když na oko byla k jeho tvorbě přizvána.

Chtít regulovat něco, aniž by to bylo probráno s těmi, kterých se to týká, si říká o průšvih.
A tak zde máme návrh zákona, který upravuje problematiku, které jeho tvůrci nerozumí. Nerozumí potřebám žen (protože se jich opět nikdo nezeptal, protože matka, zdá se, je vlastně v českém porodnictví naobtíž, tak proč se jí ptát, jakou péči by potřebovala). A nerozumí potřebám komunitních porodních asistentek, tedy těch, co poskytují péči v terénu. A tak se v zákoně objevují takové absurdity, jako že porodní asistentka musí ve svém vybavení mít laryngoskop, nástroj, který vůbec nemá kompetence použít. Ale naopak v jejím vybavení chybí základní léky, takže porodní asistentka sice může dle svých kompetencí udělat nástřih a šít porodní poranění, ale nemá k dispozici léky k lokálnímu umrtvení. Takže ano, ženy sice mohou rodit doma, ale šít vás milé ženy můžeme my porodní asistentky jen „na živo“ bez umrtvění (asi za trest, nebo fakt nevím, jak je tohle možné). A tomu říkají zadavatelé zákona bezpečná péče podle nejnovějších poznatků vědy.

Těžko se mi pak věří tomu, že komora porodních asistentek bude ve svých pravidlech vycházet z nejnovějších věděckých poznatků v oboru, jak proklamuje, když se tyto poznatky nepodařilo dostat do praxe českých porodnic ani třicet let od revoluce. A ještě dnes si ženy musí psát porodní plány, a doslova bojovat za to, aby jejich porod nebyl veden podle standardních postupů daného pracoviště, protože ty často hrubě odporují současným poznatkům vědy i obyčejné lidské etice. Najednou to půjde jako mávnutím kouzelného proutku?

V tiskové zprávě KDU-ČSL viz odkaz níže se píše, že cílem komory je bojovat s diletantskými praktikami u porodů doma. Sám o sobě tento zákon dle mého názoru není ničím jiným než diletantstvím. Obávám se, že jde o další absurdní zákon šitý horkou jehlou (bez finálního odsouhlasení a dohody se všemi účastníky, dříve než bylo domluveno, se zrušením naplánovaných schůzek, kde měl být zákon doprojednán…), který ve výsledku přivádí ženy a jejich děti do ještě většího nebezpečí.

Proč, říkáte si? Protože když si zákon pročtete (což doporučuji jen silnějším povahám) uvidíte, že se sice politici snaží tvářit, že zákon o komoře pomůže porodním asistentkám, aby mohly pracovat více samostatně, ve skutečnosti budou moci pracovat jen pod diktátem komory. Je to totiž takový ten tip zákonu, „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“. Zákon se tváří, že podporuje péči porodních asistentek u porodů doma, nastavuje ovšem tak nereálné a nesplnitlné podmínky, že je prakticky žádné porodní asistentky nebudou moci splnit a tak tvrdé sankce, že si už žádné porodní asistentky k porodům doma netroufnou.

Místo kvalifikovaných zdravotníků tak k porodům doma pravděpodobně budou docházet už jen laické pomocnice, duly bez zdravotnického vzdělání nebo budou ženy rodit úplně bez pomoci. Což je skutečně nebezpečné. Veškěré výzkumy zabývající se bezpečností porodu doma naprosto jednoznačně potvrzují, že kvalifikovaná zdravotní péče zkušené porodní asistentky je zásadní pro bezpečí rodící ženy a jejího dítěte.

Zákon se tváří, že chce porodním asistentkám pomáhat, ve skutečnosti obsahuje obrovské množství způsobů jak je šikanovat.

Důvod, který nejčastěji ženy vede k volbě porodu doma, je špatná zkušenost z porodnice. Touha po individuálním přístupu, eliminace stresu a spěchu, chtějí se vyhnout rutinním zákrokům… Tomu ovšem zákon o komoře učiní přítrž nadobro. I kdyby nějaká porodní asistentka dokázala splnit ony nesplnitelné podmínky, podle zákona budou porodní asistentky moci pracovat pouze podle standardů péče, které vytvoří komora. A pokud ne, budou z komory vyloučeny a tudíž nebudou moci vykonnávat svou profesi. Takže všechny ty leta, po která ženy bojují za individuální přístup při porodu zase přichází vniveč. Politici stále nic nepochopili. (Standardy by měly sloužit jako vodítka pro bezpečnou péči nikoli jako jediný možný postup při jehož porušení hrozí porodní asistentce zákaz činnosti. Každá žena je jiná, ne pro každou bude standardizovaný zdravotnický postup bezpečný.)

Tento zákon tak může být koncem autonomní profese porodní asistence v ČR.

Nemohu se ubránit otázce jaký je skutečný záměr a smysl tohoto zákona o komoře porodních asistentek.

Kantor v tiskové zprávě například uvádí, že „ministerstvo zdravotnictví a odborné lékařské společnosti budou mít v komoře porodních asistentek jediného, jednotného a silného partnera“. Znameá to snad, že miminsterstvo zdravornictví a odborné lékařské společnosti nebudou nadále naslouchat jiným profesním organizacím porodních asistentek, či organizacím sdružující příjemkyně péče tedy samotné ženy? Zkrátka těm, které se leta snaží o polidštění českého porodnictví?

Když zákon znovu a znovu pročítám, nemohu se ubránit pocitu, že je to takový rok 1948 pro porodní asistenci. Vše bude jednotné, kontrolované, žádný individuální přístup, samé sankce. Takové porodní JZD tady budeme mít.

Připadáte si jako v Kocourkově? Nevěřícně kroutíte hlavou a nebo máte dokonce vztek? Ptáte se, co s tím můžete udělat? Napište svým senátorům a poslancům. Informujte je o tom jak je zákon absurdní. Žádejte po nich ať zákon v tomto znění nepodpoří.
Můžete sdílet toto mé zamyšlení mezi svými přáteli… A třeba vás napadně ještě něco jiného.

Závěrem bych chtěla říct, že nejsem proti vzniku komory porodních asistentek. Může být krokem kupředu a k větší profesionalizaci. Zákon však potřebuje zasadním způsobem předělat za účasti zástupců a zástupkyň všech skupin, kterých se týká. Seriózně a prakticky. Ideálně s inspirací dobré praxe ze zahraničí.

Celé znění zákona najdete zde:
https://www.senat.cz/…/…/pssenat/original/93872/78732/85312…

Tiskovou zprávu k zákonu z pera KDU-ČSL zde:
https://www.kdu.cz/…/senator-lumir-kantor-(kdu-csl)-jestli-…

Tiskovou zprávu Unie porodních asistentek netrpělivě očekávám

autorka článků na blogu