Dopřejte si podporu na cestěk k miminku

Ráda Vás budu provázet obdobím těhotenství, porodu a šestinedělí.

Nabízím Vám mou osobní podporu: 

Jako porodní asistentka pracuji 13 let a za tu dobu jsem měla tu čest připravovat na porod a provázet jím více něž 500 žen.

Díky těmto zkušenostem jsem pochopila, jak moc důležité je na porod se dobře připravit a vzít zodpovednost za rozhodování do svých rukou.

Péče při porodu...

 • Doprovod k porodu
  Přejete si mít u porodu svou porodní asistentku, se kterou se dobře znáte již z těhotenství? Která ví, co si přejete, zná Vaše bolavá místa i silné stránky? Ví jak Vás podpořit, máte její plnou pozornost a laskavou, odbornou atrpělivou podporu?
 • Péče při porodu doma
  Komplexní holistická zdravotní péče při porodu v domácím prostředí
 • Telefonická konzultace v průběhu porodu
  chcete rodit v porodnici a přejete si mít pro všechny případy porodní asistentku a psycholožku na telefonu? Abyste měla druhý názor na navrhovanou péči, psychickou oporu a někoho, kdo Vám poradí, když nevíte, jak dál...

V těhotenství...

 • Individuální přípravu k porodu dle časových možností a požadavků nastávajících rodičů
 • Individuálni konzultace na téma
  Zdravý životní styl, řešení individuálních těhotenských potíží, výběr porodnice, porodní plán, co si připravit do porodnice a jakou nachystat výbavičku pro miminko, průběh porodu, úlevové polohy a prostředky, jak může pomoci partner. Příprava na rodičovství, péči o dítě a kojení
 • Předporodní kurz
  více informací... brzy
 • Doprovázení
  v případě komplikovaného těhotenství nabízím doprovázení a podporu například při čekání na výsledky testů či vyšetření, při rozhodování zda podstoupit interrupci z genetické indikace nebo při potratu samovolném a pod.
 • Těhotenská poradna
  Jste zdravá a nechcete v těhotenství chodit na kontroly k lékaři? Nabízím komplexní zdravotní péči o těhotnou ženu ve spolupráci s dalšími odborníky.

Po porodu...

 • Poporodní návštěvní služba
  Komplexní domácí zdravotní péči o šestinedělku a novorozence po porodu včetně porodu ambulantního a domácího
 • Laktační poradenství
  laskavá a odborná podpora kojení s ohledem na potřeby miminka i maminky
 • Individuálni konzultace na téma
  péče o miminko - hygiena (koupání, přebalování, kosmetika), spánek (když miminko nechce v noci spát), nošení v šátku a další
 • Konzultace výživy malých dětí
  kdy začínat z příkrmy, jak by měla první strava miminka vypadat
 • Zpracování porodního zážitku
  ženy se často potřebují z porodu vypovídat, zeptat se, proč zdravotníci dělali určité zákroky, proč porod běžel tak, jak běžel, co mohlo být jinak, a co si z toho vzít pro příště. Pro tuto poporodní konzultaci není nutné, abych ženu k porodu doprovázela, můžeme mluvit i o porodu, který proběhl před několika lety.

Porodní asistentka a její kompetence:  

 • Vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále poskytuje a zajišťuje bez odborného dohledu a bez indikace základní a specializovanou ošetřovatelskou péči těhotné ženě, rodící ženě a ženě do šestého týdne po porodu prostřednictvím ošetřovatelského procesu. Přitom zejména může
 • Poskytuje informace o životosprávě v těhotenství a při kojení, přípravě na porod, ošetření novorozence a o antikoncepci; poskytovat rady a pomoc v otázkách sociálně-právních, popřípadě takovou pomoc zprostředkovat
 • Provádí návštěvy v rodině těhotné ženy, ženy do šestého týdne po porodu a gynekologicky nemocné, sledovat její zdravotní stav,
  Podporuje a vzdeláva ženy  v péči o novorozence, včetně podpory kojení a předcházet jeho komplikacím,
 • Diagnostikuje těhotenství, předpisuje, doporučuje nebo provádí vyšetření nutná ke sledování fyziologického těhotenství, sleduje ženu s fyziologickým těhotenstvím, poskytuje jí informace o prevenci komplikací; v případě zjištěného rizika předávat ženu do péče lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví,
 • Sleduje stav plodu v děloze všemi vhodnými klinickými a technickými prostředky, rozpoznává u matky, plodu nebo novorozence příznaky patologií, které vyžadují zásah lékaře, a pomáhá mu v případě zásahu; při nepřítomnosti lékaře provádět neodkladná opatření, 
 • Připravuje rodičku k porodu, pečuje o ni ve všech dobách porodních a vést fyziologický porod, včetně případného nástřihu hráze; v neodkladných případech vést i porod v poloze koncem pánevním; neodkladným případem se rozumí vyšetřovací nebo léčebný výkon nezbytný k záchraně života nebo zdraví,
 • Ošetruje porodní a poporodní poranění a pečovat o ženu do šestého týdne po porodu, 
 • Přejímá, kontroluje, ukládá léčivé přípravky10) a manipuluje s nimi a zajištuje jejich dostatečnou zásobu, uklídá  zdravotnické prostředky11) a prádlo, manipulovat s nimi, a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu.
 • Může poskytovat bez odborného dohledu a bez indikace ošetřovatelskou péči fyziologickému novorozenci prostřednictvím ošetřovatelského procesu a provádět jeho první ošetření, včetně případného zahájení okamžité resuscitace.
 • Porodní asistentka pod přímým vedením lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví může
 • a) asistovat při komplikovaném porodu,
 • b) asistovat při gynekologických výkonech,
 • c) instrumentovat na operačním sále při porodu.
 • Porodní asistentka vykonáva vysoce specializované ošetřovatelské péče.
 • Porodní asistentka pečuje u těhotné a rodící ženy, ženy do šestého týdne po porodu a pacientky s gynekologickým onemocněním.

Kontaktujte mě: