Proč ženy rodí doma a jak to celé vlastně probíhá? Rozhovor na web promaminky.cz

ROZHOVOR s Kristinou Neubertovou Zemánkovou o tom, proč ženy rodí doma, jaké k tomu mají nejčastěji důvody, jaké jsou ženy rodící doma a jak to celé vlastně probíhá, co to obnáší. Jaká porod doma nese rizika a je vhodný pro kohokoliv?

Nelíbí se mi neustálé rozbroje a osočování mezi ženami, které rodí v porodnicích a těmy, které se rozhodnou pro porod doma. Ženy rodící doma jsou často označovány jako nezodpovědné a čelí mnohým kritikám. Domarodičky mají zase své jasné výhrady k porodu v porodnici. Každá žena by si měla zvolit takové místo, kde se cítí uvolněně a bezpečně. Pro někoho je to pod dohledem lékařů, někdo se chce ponořit do sebe v klidu domova.

Chtějí doma rodit pro své vlastní pohodlí a nemyslí na rizika pro dítě; jsou nezodpovědné a zbytečně riskují, protože komplikace mohou nastat kdykoliv; až se něco pokazí, budou jim lékaři ještě dobří a vůbec… jsou to biomatky. S přehledem bychom našly mnohem víc útočných a negativně naladěných komentářů na adresy žen, které se rozhodnou porodit své dítě / děti doma. Upřímně vždy, když na podobné komentáře narazím, dost se mě dotýkají.

Rodila jsem dvakrát a to v porodnici. Kdybych bývala tou dobou měla za sebou tolik setkání a rozhovorů s lidmi, kteří se zabývají přirozenými porody v respektujícím prostředí (neplést si s porody doma) a kdybych tou dobou měla už za sebou natáčení našeho Videoprůvodce těhotenstvím, porodem, šestinedělím a kojením a kdybych měla pročtených tolik krásných porodních příběhů žen, které se rozhodly rodit doma, možná bych domácí porod nakonec také zvolila jako lepší variantu pro mě. Možná ne. I když bych se třetímu dítěti úplně nebránila, pravděpodobně nám už naše dvě holčičky budou stačit, ale chci tím říct, že je fajn se zamyslet nad tím, co vlastně tolik žen vede k rozhodnutí, přivést své miminko na svět právě v domácím prostředí?

Já rozhodně vím, že to nemá s pohodlím absolutně nic společného… spíš naopak. Také stoprocentně vím, že ženy rodící doma nejsou žádné víly, které si plují na éterickém obláčku. Uvědomují si veškerá rizika s tímto aktem spojená a před samotným porodem zohledňují řadu souvislostí, zda je právě pro ně porod doma opravdu vhodný. V tom rozhodnutí je hodně odhodlání a tyto ženy přesně ví, proč chtějí rodit doma, co je k tomu vede, proč naopak nechtějí rodit v porodnici. Mají k tomu zcela jasné a racionální důvody.

Vím to, protože pár žen, co doma rodily, znám osobně, hodně jich znám z příběhů a podrobně pracuji se statistikami porodů (včetně těch domácích), které sbíráme na webu MujPorod.eu. Dozvíte se tam například, že 91% žen, které rodily doma, hodnotí svůj porod jako úžasný a nechtějí už rodit jinak. Která z nás, rodících v porodnici, toto může zodpovědně říct? Myslím, že takových je hodně málo. Ostatně na všechny statistiky, včetně porodů z porodnic (rozděleno i po konkrétních porodnicích) můžete podívat i vy. A budeme rády, když i vy vyplníte podrobný dotazník o vašem porodu / porodech a jak se představy případně lišily od reality.

Protože by bylo dle mého názoru fajn, aby se podrobněji o domácích porodech dozvědělo více žen, obrátila jsem se s mými dotazy na Mgr. Bc. Kristinu Neubertovou Zemánkovou – komunitní porodní asistentkou a viceprezidentkou Unie porodních asistentek (UNIPA). Nejde mi o to přesvědčovat ženy k tomu, aby rodily doma. To v žádném případě, protože porod doma není vhodný pro každého a pokud se žena cítí dobře v porodnici v péči lékařů, je pro ni to pravé místo právě tam. Mým cílem je otevřít oči těm, kteří chrlí mnohdy „slepou“ kritiku na ženy, které se v nemocničním prostředí uvolněně necítí…

Takže Kristino, co ženy vede k tomu volit variantu porodu doma? Jaké jsou nejčastěji ženy, které se pro domácí porod rozhodnou? Co mají společného?

Většinou jsou to zodpovědné, vysokoškolsky vzdělané ženy, které jsou zvyklé o svém životě rozhodovat samy. Mají načteno velké množství informací, pečlivě váží rizika a rozhodují se na základě vědecky ověřených faktů i svých pocitů.

Ve své praxi se setkávám většinou se třemi skupinami žen, které si přejí porodit doma.

  1. Ženy, které tuto variantu prostě vnímají pro sebe a své dítě jako optimální. A to především proto, že si přejí, aby porod běžel opravdu samovolně, aby se nezvyšovala rizika nevhodně volenými zákroky, nechtějí spěchat, chtějí mít klid a hlavně je pro ně důležité, aby byl porod šetrný pro jejich miminko. Aby se s ním po porodu mohly nerušeně přivítat, aby příchod na svět byl pro miminko co nejméně stresující. Porod vnímají jako normální životní proces, který aby byl bezpečný potřebuje jen minimum zdravotní péče.
  2. Ženy, které mají nepříjemné až traumatické zkušenosti z předchozího porodu v porodnici a chtějí se už pro příště negativnímu zážitku vyvarovat. To jsou ženy, které by pravděpodobně jinak doma nerodily. Ale jsou k tomu dohnány okolnostmi.
  3. Ženy, které mají určitá specifika ve své anamnéze, kvůli kterým je v porodnici nechtějí podpořit v přirozeném porodu. Jsou to ženy po císařském řezu, s miminkem koncem pánevním či jinými méně častými situacemi. Tuto situaci vnímám jako velký problém. Je jich naštěstí naprosté minimum.

Pro jaké ženy je porod doma vhodný a pro které naopak ne? Za jakých podmínek je porod doma bezpečný?

Výzkumy, které se zabývají bezpečností porodu doma se shodují na tom, že aby byl porod doma bezpečný, je potřeba dodržet následující podmínky:

  1. je velice důležitý výběr žen, pro které je porod doma vhodný. Porodní asistentka by se ženou měla velmi pečlivě projít její anamnézu. Porod doma je srovnatelně bezpečný s porodem v nemocnici pouze pro tak zvané nízkorizikové ženy, tedy takové, které nemají závažnou anamnézu, s ničím se neléčí, nejsou sledovány u žádného odborného lékaře, neberou žádné léky, jsou zkrátka zcela zdravé. Dále se riziko vyhodnocuje v průběhu celého těhotenství, to musí probíhat normálně. Žena by tedy měla chodit na pravidelné prohlídky v těhotenství, ty klidně může absolvovat u své porodní asistentky. Porod musí začít v termínu, samovolně. Miminko by mělo být v dobré poloze, dobře nachystané na porod. Riziko se dále vyhodnocuje v průběhu porodu. Ten by měl běžet hladce, mělo by v čase docházet k posunu, neměl by stát. To že těhotenství jde hladce ještě neznaméná že máme stoprocentní jistotu že i porod půjde hladce. Ikdyž je velmi pravděpodobné, že tomu tak bude. Pokud je žena na začátku porodu v této nízkorizikové skupině, je riziko závažných komplikcí u novorozence pouze 8/1000 u provorodičky a 2,3/1000 u vícerodičky. (Zdroj: http://www.bmj.com/content/343/bmj.d7400) No a pak je samozřejmě také důležité, že si žena a její partner porod doma prostě přejí. Porod doma není pro každou ženu. Je jen pro ty, které tuto variantu vnímají pro sebe a své miminko jako optimální a bezpečnou.
  2. Další velmi důležitou podmínkou bezpečnosti porodu doma je přítomnost a péče zkušené porodní asistentky. Která umí průběh porodu dobře vyhodnostit. Může ženě poradit nebo navrhnout převoz do porodnice, pokud porod nejde optimálně. Rozhodně není bezpečné rodit doma sama nebo jen s dulou.
  3. Velmi důležité je mít “plán transportu”. Tedy vědět kam a jak by se jelo, kdyby bylo riziko komplikací. Ženám tedy doporučuji předem vybrat porodnici, jít se tam podívat, vyplnit tam papíry, předat jim svůj porodní plán, aby už o ženě měli nějaké informace předem. Zajistit auto, mít dostatek paliva v nádrži… Porod doma úplně nedoporučuji ženám, které bydlí velmi daleko od nejbližší porodnice, v odlehlých těžko dostupných oblastech.

Pokud se žena rozhodne pro porod doma, co všechno musí zařídit a připravit předem?

Základ je dobře vybrat porodní asistentku. Ta ženě poradí, co si nachystat. Není toho moc. K porodu vlastně človek nic nepotřebuje, z legrace vždycky říkám, že základní vybavení je žena a v ní miminko. Veškeré zdravotní vybavení by měla zajistit porodní asistentka. Žena pak dochystá především to, co potřebuje pro své pohodlí a pak věci, které pomohou, aby vše proběhlo v čistotě – jednorázové savé podložky, látkové plenky, misku na placentu, případně nějaký igelit, pytel na odpadky…

Velmi svým klientkám zdůrazňuji, aby se připravily i na variantu nemocničního porodu. Jak jsem již zmiňovala, možnost transportu do porodnice je jedna ze základních podmínek, aby byl porod doma bezpečný. Pro tuto situaci doporučuji ženám vždy nachystat tašku do porodnice, mít po ruce potřebné doklady a také porodní plán (inspiraci můžete najít třeba v mém e-booku Jak napsat porodní plán, aby si ho v porodnici opravdu přečetli a dodrželi , který usnadní komunikaci s personálem v nemocnici, který ženu vidí poprvé v životě. A případně zajistit hlídání pro starší děti.

Vhodné je také předem zajistit pediatra, který po porodu převezme miminko do péče. A probrat s porodní asistentkou péči po porodu.

Co když partner nesouhlasí?

To je náročná otázka. Ideání je, aby byli v tomto partneři zajedno. Rodit doma navzdory svému muži nevnímám jako optimální ani příjemné pro nikoho. Dobré je o tom mluvit. Požádat partnera, aby s vámi šel na setkání s porodní asistentkou, aby se jí mohl ptát. Často mají muži různé obavy, protože porod je v médiích prezentován jako něco děsivého a šíleně nebezpečného, což je daleko od skutečnosti. Často, když vše s porodní asistentou proberou, muži změní názor. Také je možné setkat se s jinými páry, které rodily doma, aby měl muž možnost slyšet názor a reálné zkušenosti jiných mužů.

Kde a jak vybrat porodní asistentku nebo dulu k domácímu porodu? Jaký je mezi nimi rozdíl?

Rozdíl mezi dulou a porodní asistentkou je velký, i když se v mnoha ohledech jejich přístup může překrývat. Porodní asistentka je vysokošlsky vzdělaná ve zdravotnickém oboru porodní asistence. Z toho plynou určité zákonné povinnosti a regulace tohoto zaměstnání. Porodní asistentka je odbornice na zdravé těhotenství, porod, šestinedělí a péči o novorozence. Poskytuje odborné rady, sleduje zdravotní stav ženy a miminka, ví co je normální a jaký stav již patří do péče lékaře. Dává ženě a jějí rodině bezpečí a psychickou podporu.

Dula je laická pomocnice ve smyslu, že není zdravotnicky vzdělaná. Je to odbornice na podporu, na to udělat ženě pohodlí. Dává ji psychickou posilu. Neměla by ale dávat žádná zdravotní doporučení. Dula by v žádném případě neměla poskytovat péči u porodu doma bez porodní asistentky.

Myslím, že nejlepší způsob, jak sehnat porodní asistentku i dulu je na doporučení. Ptejte se podobně laděných žen, jako jste vy. Kdo jim vyhovoval a proč. Setkejte se s více porodními asistentkami, ptejte se jich, na jejich zkušenosti, proč tu práci dělají a co je na tom baví. Povězte jim o svých představách a zkuste zjistit zda jdou skloubit s možnostmi dané porodní asistentky. Vybírejte ruzumně a zároven citem. Pokud vám s nějakou porodní asistentkou či dulou není dobře, nezvěte si ji k porodu. Dobré je ptát se s kolika porody doma už má porodní asistentka zkušenost, jak by řešila případné komplikace, jak pomáhá ženě zvládat intenzitu porodu, jak pečuje o ženu a miminko po porodu…

Jak vypadá péče během porodu doma?

Každá žena potřebuje při porodu něco trochu jiného. Základem péče je zajistit ženě takové podmínky, kde se bude cítit bezpečně a bude se moci uvolnit. Kde bude co nejméně rušivých vlivů. Důležité je průběžně sledovat stav miminka, jak porod zvládá a také stav ženy a to jak porod postupuje. To samozřejmě jde dělat takovým způsobem, který ženu bude vyrušovat jen minimálně. Dále je velmi důležitá podpora. Dávat ženě pocit, že jako porodní asistentka věřím tomu, že to zvládne, že to dokáže i když jí ten proces v určitých fázích může připadat náročný. To že se žena a porodní asistentka znají, je mezi nimi důvěra, mají ženina přání a předtavy vykomunikované předem, to vše proces porodu usnadňuje.

No a prakticky to probíhá tak, že ve chvíli, kdy má žena pocit, že porod začíná, zavolá své porodní asistentce. Společně vyhodnotí zda už je čas, aby porodní asistentka vyjela za ženou, nebo to jsou třeba ještě spíš poslíčky a budou zatím v kontaktu po telefonu. Až bude jasnější, že se opravdu jedná o porod, porodní asistentka za ženou přijede a je s ní až do konce. Většina žen chce být při porodu spíše sama se sebou, tak nějak odplují do jiného stavu vědomí, do jiného světa. Porodní asistentka pak tiše sedí poblíž a třeba plete ponožky. Čas od času zkontroluje miminko, připomene ženě ať nezapomíná čůrat. Podává jí pití nebo otře čelo, podpoří ji psychicky. Některým ženám dělají dobře masáže, některým veškěré dotyky vadí. V těchto detailech se péče liší. To hlavní přichází v závěru porodu a těsně po narození miminka. Porodní asistentka většinou ženě chrání hráz, aby se neporanila, pokud je potřeba, podporuje ji, ujišťuje, že to zvládne a brzy bude miminko na světě. Po porodu tiše vyhodnotí, zda se miminko dobře adaptuje a zda žena krvácí přiměřeně. Po čase přijde porod placenty. Tu pak porodní asistentka zkontroluje. Pokud je žena poraněná, porodní asistentka poranění ošetří. Pokud poranění nekrvácí, dá se ošetření odložit, aby se tím nerušilo sžívání maminky s novorozeňátkem. Většina dětí se pak sama chytně prsu. Pokud to delší dobu nejde, porodní asistentka může ženu nasměrovat a podpořit v kojení. Než odejde, předá ženě důležité informace ohledně péče o miminko a ženu, vypíše papíry, může pomoci se zpracováním placenty a domluví se s rodinou na další návštěvě. Většinou zůstává cca 2 hodiny po porodu a pak odchází, pokud je vše v pořádku.

Co když je potřeba přejet do porodnice? Jak často se to stává? A v jakých situacích?

Zde je velký rozdíl mezi prvorodičkami a ženami, které již rodily. U prvních porodů to bývá častěji. Průměrně je to cca 10-15% porodů. Možnost přejet do porodnice a předat ženu na vyšší úroveň péče je jedna ze základních podmínek bezpečnosti porodu doma. Zkušená porodní asistentka umí vyhodnotit, kdy již porod neběží optimálně a je třeba jej více sledovat, protože hrozí nějaká komplikace, v tento čas by měla předat ženu do péče porodnice. Může ji samozřejmě dál doprovázet i tam.

Mezi důvody, proč se přejíždí do porodnice může být nepostupující porod, vyčerpání ženy nebo únava miminka. Po porodu to nejčastěji bývá zvýšené krvácení, zadržená placenta, velké poranění, které nelze ošetřit v domácích podmínkách nebo zhoršená adaptace miminka.

Jak vypadají první dny po porodu? Kdo o ženu a miminko pečuje?

V prvních dnech po porodu o ženu a miminko pečuje jejich porodní asistentka ve spolupráci s pediatrem. Žena si na pomoc s domácností a psychickou podporu může také zajistit poporodní dulu. Je výhodné, když si tatínek miminka vezme alespoň na první týden po porodu dovolenou. Aby mohl o ženu a případně starší děti pečovat a těšit se společně z nového miminka.

Vždy ženám doporučuji hodně odpočívat. Ideálně aspoň týden ležet s miminkem v posteli, tulit se, sžívat, kojit, radovat se ze společné blízkosti a nic neřešit. Doporučuji omezit návštěvy na minimum. Tento poporodní čas je dobré vyhradit úplně nejužší rodině, regeneraci a nabírání sil. Velmi důležitý je kontakt maminky a miminka kůži na kůži, který by po porodu měl být co nejhojnější. Zároveň je také dobré, aby měla žena kvalitní jídlo, dostatek tekutin a dbala na dostatečnou hygienu a případně hojení poranění, pokud u porodu nějaké vzniklo.

Po nějakém čase je také dobré popřemýšlet, zda si pozvat někoho, kdo se věnuje poporodní obnově, masážím, rituálu zavírání kostí a podobně. Tyto moudré dávné poporodní zvyky péče o ženu se dnes zase začínají vracet, což je skvělé.

Jaká vyšetření miminka je třeba po porodu zajistit?

Po porodu se doporučuje kontaktovat pediatra, předat mu Zprávu o novorozenci, kterou vypsala porodní asistentka a domluvit se s ním na další péči.

Doporučují se tato screeningová vyšetření: Vyšetření metabolických vad (odběr z patičky – více info zde: http://www.novorozeneckyscreening.cz/lv-faq-27-5-2016-114357), vyšetření vrozené katarakty (šedý zákal – oční onemocnění), Vyšetření sluchu, ultrazvuk kyčlí a ultrazvuk ledvin, Žádné z nich však není povinné a je pouze na rodičích, aby rozhodli, která z nich vnímají pro své dítě jako přínosné. Časově není provedení vyšetření omezeno. U odběru z patičky se jeho provedení doporučuje do 72h po porodu, ale je možné udělat jej i později.

Osobně si myslím, že je dobré, aby žena po porodu doma alespoň týden nikam s novorozencem nechodila a veškěrá zdravotní péče probíhala u ní doma. Odběr z patičky může udělat porodní asistentka v domácím prostředí.

Jak na porod doma reagují pediatři, kteří pak přebírají miminko do péče?

Mezi pediatry jsou velké rozdíly. Nedá se to brát paušálně, je to vždy o lidech. Někteří, kteří již mají v péči více dětí po porodu doma jsou velmi vstřícní a berou péči o domarozené děti jako takové zpestření rutinní práce. Spolupráce s nimi je i pro mě jako porodní asistentku velmi milá. Někteří, kteří z porody doma ještě nemají zkušenosti se této péči spíš brání a někteří dokonce zcela protizákonně odmítají takové děti převzít do péče.

Určitě doporučuji pediatra vybrat předem. Hledat ty vstřícné. Ptát se na zkušenosti jiných maminek. Opravdu se to vyplatí. Mít pediatra otevřeného diskusi je velká výhoda i do budoucna, třeba kvůli očkování…

Jak je to s úřady po porodu doma? Co vše je potřeba zařídit?

Po porodu je potřeba do tří pracovních dní zajít na nejbližší matriku a tam nahlásit narození dítěte. Porodní asistentka k tomuto účelu vypíše dokument “Hlášení o narození”, který většinou otec dítěte na matrice odevzdá. Dále je dobré doložit nějaké další důkazy, že se dítě skutečně narodilo a žena skutečně byla těhotná. Zde rodiče nejčastěji používají těhotenskou průkazku a zprávu porodní asistentky o vyšetření ženy a dítěte v šestinedělí. Dobré je mít s sebou také občanské průkazy rodičů dítěte nebo jejich rodné listy. A velmi důležitý je oddací list nebo tzv. “Uznání otcovství” pokud rodiče nejsou svoji.

Další postup je stejný, jako když se miminko narodí v porodnici. Za pár dní si vyzvednete rodný list a s tím je pak potřeba zajít na zdravotní pojišťovnu, aby mohli vystavit miminku kartičku pojištěnce. Toť vše 🙂

Co byste vzkázala ženám, které si tento článek přečetly a mají pocit, že by mohl být porod doma pro ně to pravé?

Aby si toto rozhodnutí velmi dobře promyslely. Proč do toho chtějí jít a co čekají, že jim a miminku tato volba přinese. Aby dobře zvážily rizika a to, zda je dokáží ustát. Jako klíčové vnímám dobře zvolit porodní asistentku. V dnešní době, vzhledem k tomu, že je porodních asistentek nedostatek, často poskytují péči při porodu doma ženy, které nejsou v tomto oboru vzdělané, to vnímám jako velice nebezpečné. A před tím bych chtěla varovat. Pak také vidím jako velmi důležité na porod doma se neupnout, mít vždy plán B. Mít to otevřené, cílem by mělo být, aby se miminko hladce narodilo, zda to bude doma nebo bude nakonec lepší přejet do porodnice už není tak důležité. Důležité je moci se uvolnit a prožít to, tak jak to přijde.

Tagy:
autorka článků na blogu